logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

Autobus
Stát připravuje na Přerovsku vysokorychlostní trať

Stát připravuje na Přerovsku vysokorychlostní trať

Projekční práce na vysokorychlostní železniční trati na Přerovsku postoupily do další fáze. Správa železnic vybrala vybrala zhotovitele technického návrhu dalšího úseku vysokorychlostní trati (VRT) mezi Prosenicemi a Brodkem u Přerova. Projektovou dokumentaci pro...

Silnici u Hanušovic čeká ještě jedna úplná uzavírka

Silnici u Hanušovic čeká ještě jedna úplná uzavírka

Od 12. října do 12. listopadu proběhne úplná uzavírka rekonstruované silnice II/369 u Hanušovic. Úplná uzavírka měla být kratší, nicméně kvůli škodám způsobeným vzedmutou hladinou řeky Moravy bude nutné, aby se cesta uzavřela na celý měsíc. V opačném případě by...

Mezi Lošticemi a Moravičany je zreknstruovaná silnice

Mezi Lošticemi a Moravičany je zreknstruovaná silnice

Olomoucký kraj dnes otevřel zrekonstruovanou silnici třetí třídy mezi Lošticemi a Moravičany. Komunikaci tvoří Moravičanská ulice v Lošticích, most přes dálnici D35 a průtah Moravičany. Na akci se podílel kraj společně s tamními samosprávami, které zajistily stavební...

Na konci září začne oprava průtahu Olomoucí

Na konci září začne oprava průtahu Olomoucí

V neděli 24. září začne oprava silnice I/35 vedoucí Olomoucí. Práce uzavřou zdejší ulice Pražská, Foerstrova a Albertova (v km 241,6 – 243,7). Výměna asfaltů hlavní trasy i autobusových zastávek potrvá do první poloviny listopadu. Zákaz vjezdu nahradí obousměrná...

Silnici I/44 do Jeseníku čekají opravy

Silnici I/44 do Jeseníku čekají opravy

Ředitelství silnic a dálnic se připravuje na opravy silnice mezi Červenohorským sedlem a Jeseníkem. V pondělí 4. září 2023 začne zhruba dvouměsíční oprava obousměrného úseku Domašov–Adolfovice. Trasa dlouhá přibližně 3,5 kilometru vykazuje trhliny, staré vysprávky,...

Cestující mohou připomínkovat jízdní řády

Cestující mohou připomínkovat jízdní řády

Až do 11. září je možné připomínkovat návrh autobusových jízdních řádů platný pro období od 10. prosince 2023. Dokumenty jsou k dispozici na webu krajského koordinátora dopravy. Organizace KIDSOK přijímá připomínky prostřednictvím e-mailu na adresu kidsok@kidsok.cz...

SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE

Správa silnic Olomouckého kraje pečuje o všechny silnice II. a III. třídy včetně mostů v celém kraji. Zajišťuje především správu a údržbu komunikací a velkou část investic. Všechny tyto komunikace jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, který rovněž rozhoduje například o rozsahu zimní údržby i o významnějších opravách.  Silnice II. třídy jsou typicky komunikace spojující okresy, silnice III. třídy pak vedou mezi jednotlivými obcemi. Na území obcí na ně obvykle navazují místní komunikace. V kraji je celkem 936,4 silnic II. třídy a 2 171,1 kilometrů silnic III. třídy.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ředitelství silnic a dálnic České republiky zajišťuje správu, údržbu a opravy dálnic a silnic I. třídy ve vlastnictví státu. Ve struktuře této organizace s celostátní působností spadají komunikace v Olomouckém kraji pod Správu Olomouc, údržba dálnic je pak úkolem takzvaných středisek správy a údržby dálnic (SSÚD). Na území Olomouckého kraje leží jedno z osmnácti těchto středisek, a to středisko Kocourovec, do jehož působnosti spadá dálnice D1 a dálnice D46. V Olomouckém kraji je celkem 139,7 kilometru dálnic a 350,3 kilometru silnic I. třídy.

KOORDINÁTOR IDSOK

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje zajišťuje veřejnou dopravu v regionu objednávanou Olomouckým krajem. Do Integrovaného dopravního systému OK patří regionální drážní (železniční) doprava, veřejná linková (autobusová) doprava a městská hromadná doprava ve větších městech kraje. Koordinátor provozuje vyhledavač dopravního spojení a tarifní kalkulátor CestujOK,  e-shop umožňující nákup časových jízdenek on-line a mobilní aplikaci umožňující bezkontaktní odbavení cestujujících v dopravních prostředcích MobilOK.

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE

olomoucký kraj

Krajský úřad Olomouckého kraje zajišťuje výkon státní správy například v oblasti autoškol a stanic technické kontroly. Dále vydává stanovisko potřebné pro  koncesní listiny a potvrzení o prokázání splnění podmínky finanční způsobilosti dopravců. Rozhoduje o licencích k provozování linkové osobní dopravy a schvaluje jízdní řády nebo jejich změny ve veřejné linkové osobní dopravě. Vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě. V samostatné působnosti administruje dotační programy Olomouckého kraje a řeší optimalizaci a rozvoje sítě silnic II. a III. třídy.

Omezení na dálnicích a silnicích I. třídy

Portál DopravníInfo.cz provozuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. Motoristé na něm po zadání své trasy snadno najdou důležité informace k aktuální situaci na dálnicích a silnicích I. třídy. 

Omezení na silnicích II. a III. třídy

Web Správy silnic Olomouckého kraje informuje o dopravních omezeních a sjízdnosti silnic II. a III. třídy. Zájemci na něm najdou částečné i úplné uzavírky těchto komunikací na území kraje. 

výluky a změny v regionální dopravě

Portál Integrovaného dopravího systému Olomouckého kraje ve speciální sekci informuje o výlukách a změnách ve veřejné dopravě zařazené do systému IDSOK. 

výluky a změny v celostátní dopravě

Portál Českých drah informuje návštěvníky o omezeních na železničních tratí v celé České republice, výluky, plánovaná zpoždění a další změny je možné sledovat podle krajů.  

Vyhledavač spojení

Aplikace CestujOK.cz krajského koordinátora dopravy slouží především jako vyhledavač spojení veřejné dopravy. Uživatele v něm naleznou také podrobnosti k aktuálnímu tarifu. Poskytuje také on-line údaje o poloze autobusů a vlaků zapojených do krajského integrovaného systému. 

E-SHOP veřejné dopravy

E-shop slouží k nákupu sedmidenních, měsíčních, čtvrtletních a ročních jízdenek pro zvolené tarifní zóny Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.  Nosičem takjové jízdenky může být buď mobilní telefon vybavený aplikací MobilOK, nebo bezkontaktní platební karta. 

APLIKACE MOBIL OK

Aplikace umožňuje využívat mobilní telefon jako nosič časové jízdenky. K odbavení tak není nutný žádný papírový doklad. Aplikaci je možné využít ve vlacích Českých drah i společnosti RegioJet, příměstských autobusech i MHD v Šumperku, Zábřehu, Olomouci, Přerově, Prostějově a Hranicích.