logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

Projekční práce na vysokorychlostní železniční trati na Přerovsku postoupily do další fáze. Správa železnic vybrala vybrala zhotovitele technického návrhu dalšího úseku vysokorychlostní trati (VRT) mezi Prosenicemi a Brodkem u Přerova. Projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí připraví sdružení společností SAGASTA a EGIS RAIL. Dvanáct kilometrů nové VRT zkvalitní zejména dopravní obslužnost Olomouce. Samotná výstavba by měla začít na konci roku 2026.

Trať naváže na již projektovanou VRT Moravská brána I mezi Prosenicemi a Hranicemi na Přerovsku. Využívat ji budou pouze osobní vlaky s rychlostí až 320 km/h. Úkolem projektantů je navrhnout umístění a technické řešení 12kilometrové trati, její napojení na stávající koridor Praha – Ostrava a doprovodnou infrastrukturu. Součástí zakázky je také inženýrsko-geologický průzkum, zpracování dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a geografický informační systém (GIS), ve kterém si veřejnost prohlédne aktuální technický návrh online.

Prodloužení z Prosenic do Brodku u Přerova vychází ze schválené studie proveditelnosti řešící spojení z Brna do Ostravy z roku 2021. Olomouci přinese vybudování tohoto propojení s plánovanou trasou VRT řadu benefitů v podobě zkrácení jízdních dob mezi jednotlivými městy nebo rozvoje bydlení.

Projekt zahrnuje také řešení napojení VRT do stanic Brodek u Přerova a Prosenice. Ty projdou nezbytnými úpravami. Zpracovatelé v dokumentaci zohlední také zrušení projektu vodní infrastruktury Dunaj-Odra-Labe. Výstavba vysokorychlostní trati by měla začít na konci roku 2026.