logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

Od 12. října do 12. listopadu proběhne úplná uzavírka rekonstruované silnice II/369 u Hanušovic.

Úplná uzavírka měla být kratší, nicméně kvůli škodám způsobeným vzedmutou hladinou řeky Moravy bude nutné, aby se cesta uzavřela na celý měsíc. V opačném případě by hrozilo, že se projekt nestihne dokončit včas a práce potrvají ještě na jaře. Toto opatření umožní stavbařům postupovat rychleji a vše zvládnout ještě letos.

Komunikaci II/369 u Hanušovic před dvěma lety poškodil sesuv půdy. Lokalita je problematická nestabilním svahem a blízkostí řeky Moravy. Kromě samotné silnice je proto nutné investovat do opěrné zdi, přeložky koryta řeky a nových propustků. Celkové náklady tak přesahují 100 milionů korun.

Podle původního harmonogramu měly závěrečné práce probíhat převážně za částečné uzavírky, která by umožňovala zachování dopravy alespoň v kyvadlovém režimu. V průběhu rekonstrukce bohužel silné deště výrazně zvedly hladinu řeky Moravy. Část stavby voda vyplavila a kvůli tomu vše nabralo zhruba desetidenní zpoždění.