logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

Olomoucký kraj dnes otevřel zrekonstruovanou silnici třetí třídy mezi Lošticemi a Moravičany. Komunikaci tvoří Moravičanská ulice v Lošticích, most přes dálnici D35 a průtah Moravičany. Na akci se podílel kraj společně s tamními samosprávami, které zajistily stavební úpravy autobusových zastávek, chodníků a parkovacích zálivů.

Obnovená komunikace si vyžádala náklady 67,6 milionu korun. Z toho Správa silnic Olomouckého kraje financovala 64,7 milionu, zbývající část uhradily obce.

„Děkuji zástupcům obou obcí za spolupráci a občanům za trpělivost. Poděkování samozřejmě patří také projektantům a dodavatelům. Ať silnice dobře slouží motoristům i všem účastníkům silničního provozu,“ říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro dopravu MIchal Zácha.