logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

V neděli 24. září začne oprava silnice I/35 vedoucí Olomoucí. Práce uzavřou zdejší ulice Pražská, Foerstrova a Albertova (v km 241,6 – 243,7). Výměna asfaltů hlavní trasy i autobusových zastávek potrvá do první poloviny listopadu. Zákaz vjezdu nahradí obousměrná objízdná trasa viditelně značená po nezpoplatněné části dálnice D35 a Brněnskou ulicí, alternativní průjezd bude také umožněn přes městskou čtvrť Řepčín a obec Křelov-Břuchotín.

Ani některým dalším křižovatkám navazujícím na opravovanou silnici I/35 se nevyhnou úplné uzavírky. Od 13. do 22. října bude uzavřena křižovatka na třídě Míru, od 23. do 29. října bude uzavřena křižovatka na třídě Svornosti a od 30. října do 5. listopadu bude uzavřena křižovatka na ulici Hněvotínská. Mimo uvedené termíny zůstanou zmíněné křižovatky průjezdné, samozřejmě jen v kolmém směru vůči opravované silnici. Ostatní (menší) křižovatky budou uzavřeny v souladu s postupem prací vůči jednotlivým etapám rekonstrukce prováděné postupně na celém úseku.

Celková délka opravy překonává dva kilometry provozního staničení silnice I/35, celková plocha odstraněných nerovností dosáhne téměř 40 tisíc metrů čtverečných. Zhotovitelská firma Strabag za přibližnou cenu 28,2 milionu Kč zajistí frézování a poté pokládku nového asfaltu pomocí moderních (trojrozměrných) technologií zajišťujících efektivitu práce. Výsledná rovinatost a použití jemnozrnného materiálu zaručí nižší hluk páteřní komunikace.

Podle sčítání dopravy z roku 2000 jezdí po tomto olomouckém hlavním tahu necelých 24 tisíc aut denně.