logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

Až do 11. září je možné připomínkovat návrh autobusových jízdních řádů platný pro období od 10. prosince 2023. Dokumenty jsou k dispozici na webu krajského koordinátora dopravy.

Organizace KIDSOK přijímá připomínky prostřednictvím e-mailu na adresu kidsok@kidsok.cz nebo klasickou poštou zaslanou na adresu Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc.

Připomínky by měly obsahovat odůvodnění požadavku na úpravu navrhované časové polohy nebo zavedení spoje, např. odvoz ze zaměstnání, konkrétní místo nebo firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další náležitosti, které se mohou vztahovat k požadovaným úpravám. V případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou dopravu je třeba uvést číslo linky a spoje nebo požadovaný čas přestupu.