logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

Občanům začal sloužit další úsek populární Cyklostezky Bečva. Začal totiž provoz na spojnici mezi obcemi Černotín a Ústí. Jeho součástí je i lávka přes řeku, která dala celému dopravnímu projektu jméno.

„Na tomto projektu je pěkně vidět, jak úspěšně kraj spolupracuje s dalšími institucemi a investory. Náročné bylo především založení stavby lávky a její uchycení. Lávka, po které cyklostezka vede, spojuje oba břehy Bečvy,“ zdůraznil Michal Zácha, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy.

Příspěvek kraje byl sice významný, ale nikoli jediný. Kromě Olomouckého kraje se na financování stavby podílel také Státní fond dopravní infrastruktury, město Hranice, obce Černotín a Ústí ve spolupráci s Mikroregionem Hranicko.

„Cyklostezka Bečva je na koordinaci velmi náročný projekt, přesto se ho daří realizovat tak, aby na sebe jednotlivé etapy navazovaly. Olomoucký kraj do této části projektu investoval dvanáct a půl miliónu korun,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.