logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

Dopravní portál OK

V neděli 11. prosince se mění jízdní řády veřejné linkové dopravy pro Olomoucký kraj, Každý cestující by si měl ověřit, zda se jej změny nedotknou.

Změny je možné najít na webu krajského koordinátora veřejné dopravy KIDSOK.

Kompletní jízdní řády pak zveřejňuje Správa železnic.