logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

Dopravní portál OK

Kvůli rekonstrukci povrchu je uzavřená silnice II/449 mezi Unčovicemi a Litovlí. Olomouckému kraji se v minulých dnech podařilo vyjednat objízdnou trasu po dálnici zdarma. Řidiči tak budou mít objíždění zmiňované uzavírky výrazně snazší.

„Jsem moc rád, že se nám podařilo Ministerstvo dopravy přesvědčit, aby souhlasilo s využitím dálnice jako objízdné trasy. Ve směru Olomouc – Litovel ji mohou řidiči od 1. října bezplatně využít v úseku Křelov – Nasobůrky. V opačném směru pak v úseku Nasobůrky – Unčovice,“ uvedl Michal Zácha, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy.

Od 1. listopadu pak budou řidiči jezdit bez poplatku pouze v úseku dálnice mezi Unčovicemi a obcí Nasobůrky, a to obousměrně. Po rekonstrukci nabídne zmiňovaná silnice II/449 řidičům kvalitnější a bezpečnější svezení.