logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

Dopravní portál OK

Správa železnic v minulých dnech zveřejnila návrh nového železničního jízdního řádu. Ten bude platit od 11. prosince letošního roku do 9. prosince 2023.

Nový návrh je možné nalézt na webu Správy železnic.

Zveřejněný dokument ještě není finální verzí jízdních řádů pro období 2022/2023, nicméně změny kromě poznámek a podobných provozních aspektů již nejsou možné.