logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

Dopravní portál OK

Stavba bludovského obchvatu probíhá podle harmonogramu každý den od pondělí až do neděle. Na nejbližší období je naplánováno například pokračování s násypy, zhotovení drenáží, opevnění svahů, pokládky štěrbinových žlabů, příprava patek, předpínání nosných konstrukcí, bednění, armování, betonování, výztuže základů opěr, bourání hlav pilot, dláždění, izolace a také demontáž skruží. Tříletá stavba za více než 2,3 miliardy Kč vyžaduje denně několik stavebních procesů současně, celý úsek posetý dělníky měří přes 5,6 kilometru.

Součástí stavby silnice I/44 kolem Bludova je vybudování dvou mimoúrovňových křižovatek, dvou okružních křižovatek, jedné stykové křižovatky a jednoho připojení na okružní křižovatku. Mimoúrovňové křížení nové a steré silnice u Postřelmova vznikne deltovitým uspořádáním, které stavbaři v příštích dnech začnou napojovat na současnou silnici I/44 od Zábřehu.

Z důvodu postupu prací na mimoúrovňovém křížení u Postřelmova bude od úterý 6. září 2022 úplně uzavřen obchvat Postřelmova včetně silnice III/0443 (ul. Žerotínova). Obousměrný zákaz vjezdu nahradí objízdné trasy – do Šumperka bude možné dojet přes Sudkov a Dolní Studénky, na Zábřeh řidiči pohodlně projedou přes Chromeč. Přibližně tříměsíční objížďky budou lemovány standardním dopravním značením oranžové barvy.