logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

Dopravní portál OK

Obyvatelé Olomouckého kraje mohou připomínkovat návrh jízdního řádu železniční dopravy, který začne platit od 11. prosince letošního roku.

Předmětem připomínek mohou být vlaky kategorií Os (osobní) a Sp (spěšné), jejichž objednatelem je Olomoucký kraj. Je možné je zaslat do 10. července prostřednictvím datové schránky krajského organizátora dopravy KIDSOK, e-mailem na adresu kidsok@kidsok.cz nebo poštou na adresu Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc.

Součástí připomínky by vždy měla být informace, z jakého důvodu autor vznáší požadavek na úpravu navrhované časové polohy nebo zavedení spoje. Například při odvozu ze zaměstnání je důležité konkrétně uvést místo nebo firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další náležitosti, které se mohou vztahovat k požadovaným úpravám. V případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou dopravu je třeba uvést číslo linky a spoje nebo požadovaný čas.

Návrh jízdního řádu občané najdou na webu Správy železnic.

Nad rámec tohoto návrhu budou odřeknuty vlaky uvedené v této příloze. Důvodem je nárůst cen pohonných hmot a energií. Všechny úpravy vycházejí z obsazenosti vlaků a byly pečlivě konzultovány se všemi dotčenými obcemi. Finální návrh schválilo 27. června Zastupitelstvo Olomouckého kraje. Avizované změny nemusejí být konečné, protože v případě zvýšení zájmu o drážní dopravu může kraj vlaky znovu objednat.