logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

Na Uničovsku vyrostla nová transformační stanice na elektřinu 110/22 kV. Investice ve výši 195 milionů korun zajistí dostatečný příkon pro elektrifikovaou železniční trati Olomouc – Uničov – Šumperk. Zároveň bude sloužit pro pokrytí zvýšené poptávky po elektřině v tamních průmyslových areálech a připravované výstavbě nových bytů.

„Novou transformační stanici jsme pro Uničov chystali několik let. Tento čas byl protkán detailními pracemi věnovanými přípravné, projektové a nakonec i stavební fázi investice. Ve výsledku se zobrazilo úsilí týmu ČEZ Distribuce a spolupracujících partnerů.  Věřím, že tato poctivá práce se regionu vyplatí v kvalitních a spolehlivých dodávkách elektřiny,“ řekl Petr Žejdlík, ředitel útvaru Správa energetických aktiv a člen představenstva ČEZ Distribuce.

Samotnou realizaci ovlivnil covid i nestabilní podloží – realizátor stavby se musel vypořádat s vysokou hladinou podzemní vody, pozemek se nachází v místě, kde ještě před sto lety býval rybník. „Byla to opravdu náročná stavba v těžké covidové době, proto bych rád poděkoval všem, kteří se na ní podíleli,“ dodal Petr Žejdlík.