logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

Dopravní portál OK

Cestujícím v Olomouci začne brzy sloužit nová tramvaj EVO1/o s evidenčním číslem 124. Cestující ji budou moci potkat na všech linkách.

„Oproti předchozím vozům je největší změnou pasivní antikolizní systém, který sleduje prostor v blízkosti vozidla a řidiče upozorní na možný střet s cyklistou, chodcem nebo jinou překážkou,“ popsal Jaroslav Michalík, předseda představenstva DPMO, a.s.

Kapacita tramvaje EVO1/o je 27 sedících a 85 stojících cestujících (při 5 os/m2). Vůz je plně nízkopodlažní, má klimatizaci a umožňuje nabíjení elektronických mobilních zařízení prostřednictvím USB zásuvek.

„Dále je vůz vybaven kamerovým systémem, který sleduje dění jak uvnitř, tak vně vozidla, interiér je ošetřen speciálním nástřikem nanotechnologií pro odstranění zápachu a bakterií a okna jsou polepena ochranou folií proti vandalům,“ vysvětlil Pavel Zatloukal, místopředseda představenstva DPMO, a.s.

Tramvaj EVO1/o je vybavena celkem sedmi dveřmi, čtyřmi na pravé straně a třemi na levé straně tramvaje s možností otevření ve směru jízdy pouze na pravé straně. Za vůz zaplatil Dopravní podnik města Olomouce 28 milionů korun bez DPH. Nákup je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím IROP ve výši 85% uznatelných nákladů.