logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

Dopravní portál OK

Ředitelství silnic a dálnic naplánovalo na letošek řadu oprav komunikací v majetku státu nacházejících se na území Olomouckého kraje.

„Aktuálně plánujeme nejméně šest významných akcí na severu Olomouckého kraje, další čtyři projekty se rýsují ve středu regionu a dvě chystané opravy doplní dříve zahájené práce na jihu krajského území,“ říká Miroslav Mazal z olomouckého správy Ředitelství silnic a dálnic.

Největší oprava čeká Prostějovsko. Je jí kompletní rekonstrukce hanácké dálniční estakády, která vyjde zhruba na 350 milionů korun bez DPH, další větší investiční akce provozního úseku nastane na dálnici D35 u Loštic. Tam je třeba opravit mosty přes Třebůvku za předpokládaných 58,3 milionu korun bez DPH. Mezi rozsáhlejší plánované záměry letošní sezóny patří i loni odložená oprava mostu silnice I/46 ve Šternberku (odhad 46,7 mil. Kč bez DPH).

Podrobnosti k opravám nabízí Mapová aplikace na oficiálním webu organizace.

Stáhnout mapu v pdf.

Úvodní snímek jsme převzali z webových stránek Ředitelství silnic a dálnic,