logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

Autobus
V kraji se budou opravovat silnice patřící státu

V kraji se budou opravovat silnice patřící státu

Ředitelství silnic a dálnic naplánovalo na letošek řadu oprav komunikací v majetku státu nacházejících se na území Olomouckého kraje. „Aktuálně plánujeme nejméně šest významných akcí na severu Olomouckého kraje, další čtyři projekty se rýsují ve středu regionu a dvě...