logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

Dopravní portál OK

Olomoucký kraj znovu podpoří výstavbu a rekonstrukci cyklostezek na svém území. Peníze mohou získat výhradně obce. Celkem mezi ně hejtmanství může rozdělit až 11 milionů korun.

„Jde nám o zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje a podporu aktivního trávení volného času,“ říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy Michal Zácha.

Informace o dotačním programu jsou zveřejněny na webu kraje, žádosti je možné podávat do 31. ledna 2022 do 12 hodin.