logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

Dopravní portál OK

Desetiletou smlouvu na zajištění regionální železniční dopravy podepsali ve středu 6. ledna zástupci Olomouckého kraje a Českých drah. Smlouva, která se týká provozního souboru Elektrická síť – střed a nová infrastruktura, bude účinná od začátku roku 2023.

„Hejtmanství ročně investuje do zajištění drážní dopravy stovky miliónů korun. Naším cílem je zvýšit kvalitu cestování, k čemuž přispěje plánované pořízení nových vlakových jednotek. Lidem tak nabídneme komfortnější, ekologičtější a bezpečnější alternativu k přepravě autem,“ řekl hejtman Josef Suchánek.

Každý rok po dobu trvání smlouvy najezdí soupravy po Olomouckém kraji více než čtyři milióny vlakových kilometrů. Nové drážní vozy budou vybaveny evropským zabezpečovacím systémem (ETCS).

„V případě elektrického souboru potřebujeme nová drážní vozidla. Stávající jsou totiž na hranici technické i ekonomické životnosti. Počítáme s dodáním bezmála tří desítek nových vlaků,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Zácha.

Elektrická síť – střed a nová infrastruktura zahrnuje celkem osm tratí v elektrické trakci. Spadá sem i spojení mezi Olomoucí, Uničovem a Šumperkem, které v současné době prochází elektrizací.