logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

Dopravní portál OK

Olomoucký kraj bude znovu podporovat budování bezpečnostních opatření na vjezdech do obcí a ostrůvků usměrňující dopravu v průtazích zastavěnými oblastmi.

Zájemci o peníze budou moci získat podporu v rámci dotačního programu Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2022

„Jde také o projekty opticko-psychologických brzd na vozovce, bezbariérové úpravy nástupišť autobusových zastávek a nejen to. Peníze z dotačního titulu mohou směřovat i na výstavbu a rekonstrukce přechodů pro chodce a chodníků,“ říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblasti dopravy Michal Zácha.