logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

Dopravní portál OK

Olomoucký kraj má nový plán zimní údržby komunikací II. a III. třídy. Připravila jej Správa silnic Olomouckého kraje a na svém zasedání 18. října schválila Rada Olomouckého kraje.

„Krajská správa silnic se postará o asi 2 900 kilometrů silnic. Zhruba dvě třetiny bude ošetřovat chemicky, zbytek posypem,“ říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje zodpovědný za dopravu Michal Zácha.

Letos se zimní údržba nebude provádět na sto devadesáti kilometrech silnic nižších tříd, což je stejně jako loni. Zimní údržba se vyhne především těm nejméně využívaným komunikacím.

Podrobnosti k plánu zimní pdržby je možné získat na webu Správy silnic Olomouckého kraje.