logo-kraje

Dopravní portál

Olomouckého kraje

Dopravní portál

olomouckého kraje

Správa krajských komunikací

Správa státních komunikací

Dopravní agenda krajského úřadu

Veřejná doprava objednávaná krajem

V minulých dnech byl zprovozněn nový kruhový objezd v Mohelnici. Nahradil dvě dosud samostatné křižovatky poblíž tamního hřbitova. Na rondelu se stýkají komunikace II/444, III/4441 a III/4446.

„Nová křižovatka přispěje ke zvýšení bezpečnosti, ale také plynulosti zdejší dopravy. Silnice je velmi vytížená a nové řešení si zasloužila,“ konstatoval náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy Michal Zácha.

Společně s investicí Správy silnic Olomouckého kraje za 21 milionů korun probíhaly také práce v režii města Mohelnice. Radnice místě vybudovala například napojení na cyklostezku a přechodové ostrůvky pro pěší.

kruhová křižovatka v Mohelnici
slavnostní otevření křižovatky